Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De nieuwe wet houdt onder andere een aantal wijzigingen in van het ontslagrecht, de keten en overige bepalingen die per 1 januari 2015, 1 juli 2015 respectievelijk 1 januari 2016 zullen ingaan.

Overzicht van inwerkingtreding:

1/01/2015         

flexibele arbeidsrelaties: aanzegplicht, proeftijdbeding, concurrentiebeding, loondoorbetalingsplicht, uitzendrelaties. NB: tot voor kort stond de invoering van deze onderdelen gepland voor 1 juli 2014.

1/07/2015

ontslagrecht

1/07/2015

flexibele arbeidsrelaties: ketenregeling

1/07/2015

WW: passende arbeid, inkomensverrekening

1/01/2016

WW: opbouw en duur

Wijzigingen in het ontslagrecht

A: Ontslagroutes

B: Hoger beroep en cassatie

C. Vergoedingen

Wijzigingen in de ketenregeling

D: De ketenregeling

Overige wijzigingen

E. Aanzegplicht bij einde en voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

F. Proeftijd

G. Concurrentiebeding

H. Loondoorbetaling

Gooische Meesters
Lindelaan 18
1405 AK Bussum
T: 035 691 29 32
F: 035 691 29 93
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn