Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl
Leontine Bredius

Leontine Bredius

Leontine heeft eerst de opleiding HEAO te Amsterdam afgerond en vervolgens vol overtuiging de rechtenstudie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1991 onafgebroken werkzaam als advocaat.

Na een aantal jaren in Amsterdam een algemene praktijk te hebben gevoerd, is het accent steeds meer verschoven naar het Familierecht en het jeugdrecht. Thans is Leontine nog uitsluitend in deze vakgebieden werkzaam.

Zowel in het Familierecht alsook in het (jeugd) Strafrecht spelen emoties vaak een belangrijke rol, het betreffen  immers veelal gebeurtenissen die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Deskundige juridische hulp is dan onmisbaar maar het is van groot belang dat daarbij de emoties niet uit het oog worden verloren. En juist daarin is Leontine sterk.

Leontine heeft zich volledig gespecialiseerd in het Familierecht waarbij ook de mediation niet kon wegblijven. Een duurzame en praktische oplossing, bij voorkeur in overleg is het hoogst haalbare. Zeker wanneer partijen, zoals vaak bij zaken op het gebied van het Familierecht, nog een toekomst samen zullen hebben.

Leontine heeft in 2003 de mediationopleiding gevolgd van de Lime Tree en later van de Vfas, de vereniging Familierechtadvocaten Scheidingsmediator bij welke vereniging zij ook is aangesloten.

In 2008  heeft Leontine zich gevestigd in Bussum en is Gooische Meesters opgericht. Van hieruit staat zij nog altijd cliënten bij uit Amsterdam maar inmiddels uiteraard ook uit het Gooi.

  • Leontine is vfas lid.
  • Leontine is geregistreerd mediator; Mfn registermediator
  • Leontine is lid van de vereniging voor Familie en Jeugdrecht.
  • Leontine is verbonden aan de rechtswinkels in Laren en Huizen.

 

 
Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn