Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Arbeidsrecht

 • Arbeidsovereenkomsten (proeftijd, beoordelen arbeidsovereenkomsten en adviseren arbeidsvoorwaarden)
 • Arbeidstijden en Arbeidsduur (Arbeidstijdenwet (ATW) en Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA))
 • Bedrijfsongevallen en beroepsziekten
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Dreigend ontslag (schorsing en op non-actiefstelling, dossieropbouw, aanpassing functie)
 • Flexibele arbeidsrelaties (overeenkomst van opdracht, managementovereenkomst, detachering, freelancers, ZZP-ers)
 • Gelijke behandeling (discriminatievraagstukken)
 • Goed werknemer schap
 • Ontslag (ontslag op staande voet, ontslag via UWV, kennelijk onredelijk ontslag, ontbinding via de kantonrechter, ontslagvergoedingen -gouden handdruk-, beëindigingsregelingen, stamrechtconstructie, beoordeling Sociaal Plan)
 • Privacy (toepassing Wet Bescherming Persoonsgegevens, cameratoezicht op de werkplek, internet)
 • Statutair directeur en Topmanagers (ondernemingen, instellingen)
 • Ziekte (doorbetaling van loon, re-integratie, passend werk)

Emma biedt de mogelijkheid voor een arbeidsrechtelijke legal scan voor uw onderneming, opdat u een helder inzicht krijgt van de stand van zaken betreffende uw HRM-beleid, de juridische risico’s en mogelijkheden hierin.  Zeker nu de Wet Werk en Zekerheid is aangenomen.

Legal scan

Een belangrijke aanleiding voor een arbeidsrechtelijke legal scan is verder dat er op arbeidsrechtelijk gebied veel verandert. Het ziet er naar uit dat het ontslagrecht ingrijpend verandert, waardoor personeelsdossiers beter op orde zullen moeten zijn. De werkkostenregeling zal ingevoerd gaan worden. Er is veel te doen op pensioengebied, zoals wijzigingen in de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor verplichtingen aan pensioenuitvoerders vaak niet meer matchen met pensioentoezeggingen. De flexibilisering van arbeidscontracten wordt teruggedrongen. Voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd gaat elke werkgever ook Ziektewet- en re-integratie-risico's lopen die hij waarschijnlijk zoveel mogelijk zal willen kunnen minimaliseren.

Het zijn stuk voor stuk belangrijke aanleidingen om nog eens zorgvuldig naar verbeteringsmogelijkheden binnen de arbeidsrechtelijke constellatie van uw onderneming te laten kijken.

Wet Werk & Zekerheid

Lees meer...

Gooische Meesters
Lindelaan 18
1405 AK Bussum
T: 035 691 29 32
F: 035 691 29 93
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn