Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

(jeugd)strafrecht

U wordt verdacht van een strafbaar feit?

Bent u uitgenodigd voor verhoor bij de politie? Of hebt u een dagvaarding ontvangen om voor de politierechter of meervoudige strafkamer van de rechtbank te verschijnen, of voor een officierszitting?  Bent u aangehouden en/of is er nog sprake van aanhouding of inverzekeringstelling of gevangenhouding? Is uw rijbewijs ingenomen of heeft u een rijontzegging gekregen, bijvoorbeeld wegens rijden onder invloed of te hard rijden, en heeft u uw rijbewijs hard nodig? Is er door justitie beslag gelegd op bijvoorbeeld uw auto? U doet er verstandig aan contact met ons op te nemen.

Wanneer u voor verhoor naar het politiebureau moet, wordt u daar zoveel mogelijk op voorbereid. Soms zal ons advies zijn om gebruik te maken van uw zwijgrecht, ook als dat mogelijk leidt tot een langer verblijf op het politiebureau, omdat dan vaak nog niet duidelijk is waarvan u precies wordt verdacht en welke aanwijzingen men daarvoor meent te hebben. Pas wanneer we beter weten waar het over gaat zullen we u adviseren over de te kiezen strategie en het afleggen van een eventuele verklaring.

Op grond van het zogeheten Salduz-arrest van het Europees Hof van Justitie heeft een verdachte voortaan in Nederland recht op een gesprek met een advocaat nadat de verdachte is gearresteerd en voorafgaand aan het eerste verhoor van de politie. In die gevallen kunt u ons kantoor laten bellen als u wenst dat een specifieke advocaat van ons kantoor langskomt om u te adviseren voordat u in verhoor gaat. in dat geval worden de kosten van het bezoek geheel vergoed door een systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Zolang de zaak nog in deze zogenaamde onderzoeksfase is, blijft het van belang dat er regelmatig contact is met uw strafrechtadvocaat.

Wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen, moet er zo snel mogelijk contact worden gezocht met uw advocaat omdat de eventuele oproeping via justitie van getuigen of, bijvoorbeeld, het verzoeken van een deskundigenrapport, aan strikte termijnen gebonden is, maar het daarnaast ook van belang is dat uw advocaat een zo lang mogelijke voorbereidingstijd heeft.

Ook als u een transactie of een boete is aangeboden, kunnen wij u adviseren over de vraag, of het verstandig is deze te accepteren. Voor diverse soorten strafzaken zijn richtlijnen gemaakt door het openbaar ministerie aan de hand waarvan wij een analyse kunnen maken of het voorstel aan deze richtlijnen voldoet, en of er aanleiding is daarvan af te wijken op grond van mogelijke bijzondere omstandigheden.

JEUGDRECHT

Wat is jeugdrecht?

De behandeling van jeugdzaken vergt een aparte specialisatie. Het gaat namelijk ook over het welzijn van uw kind. Iedere advocaat in jeugdzaken moet een zorgvuldige balans vinden tussen het belang van het kind en de pedagogische doeleinden van het jeugdrecht enerzijds en de rechten van het kind en de juridische waarborgen anderzijds. Omdat er vele dwarsverbanden zijn tussen het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht, moet de jeugdrechtadvocaat op beide terreinen zijn ingevoerd om deze zaken goed te kunnen behandelen.

Voorbeelden van zaken die onder het jeugdrecht vallen zijn:

  • Civiele jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS en uithuisplaatsing)
  • Gezags- en omgangszaken
  • Jeugdstrafrechtzaken
  • Adoptiezaken

Uw zaak, onze zorg

Voor jeugdzaken bent u aan het goede adres bij Gooische Meesters Advocaten.

Gooische Meesters
Lindelaan 18
1405 AK Bussum
T: 035 691 29 32
F: 035 691 29 93
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn