Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Over ons

Wij, Emma Gast en Leontine Bredius, van de Gooische Meesters beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht en het jeugdrecht.  Wij werken op deze gebieden als advocaat maar ook als mediator. meer informatie.

Wet Arbeid in Balans

In de wet wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, de zogenaamde ì- grond of wel cumulatiegrond. Deze cumulatiegrond moet een rechter de mogelijkheid bieden om bij meerdere 'niet-voldragen' ontslaggronden toch tot ontslag over te kunnen gaan. meer informatie.

Familierecht

Veelal gaat het in het familierecht om een echtscheiding. Een echtscheiding kan gestart worden middels een eenzijdig verzoek, ook wel echtscheiding op tegenspraak of via een gemeenschappelijk verzoek. Dit laatste kunt u bereiken met ieder een eigen advocaat of samen met één advocaat-scheidingsmediator. meer informatie.

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Op basis van de Advocatenwet vormen alle advocaten in Nederland gezamenlijk de NOvA. Ook wij maken daar deel van uit:

Mr L.T.M. Bredius is bij de Nederlandse Orde van Advocaten in het rechtsgebiedenregister ingeschreven op het gebied van Personen- en Familierecht als ook jeugdrecht.

Mr E.L. Gast is bij de Nederlandse Orde van Advocaten in het rechtsgebiedenregister ingeschreven op het gebied van arbeidsrecht en jeugdstrafrecht.

Op grond van deze registraties zullen zij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(jeugd)strafrecht

De behandeling van jeugdzaken vergt een aparte specialisatie. Het gaat namelijk ook over het welzijn van uw kind. Iedere advocaat in jeugdzaken moet een zorgvuldige balans vinden tussen het belang van het kind en de pedagogische doeleinden van het jeugdrecht enerzijds en de rechten van het kind en de juridische waarborgen anderzijds. meer informatie.

Echtscheiding en Mediation

Hoe eenvoudig het is om in het huwelijk te treden, vaak gepaard met een groot feest en  in ieder geval grote vreugde, hoe anders kan dat zijn bij de ontbinding van datzelfde huwelijk. Een echtscheiding kan op diverse manieren plaatsvinden: op basis van een eenzijdig verzoek / scheiding op tegenspraak, op basis van een gemeenschappelijk verzoek of op basis van mediation. meer informatie.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn