Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

De procedure bij de rechtbank

Op welke manier er gescheiden wordt, in alle gevallen zal er een  procedure bij de rechtbank gevoerd moeten worden. Bestaat er echter overeenstemming  (echtscheiding op basis van een gemeenschappelijk verzoek of op basis van mediation) dan is dat slechts een formele procedure waarbij de rechter gevraagd wordt de gemaakte afspraken te bevestigen. Een mondelinge behandeling is dan niet nodig, de procedure wordt schriftelijk gevoerd.

Dit in tegenstelling tot de situaties waar geen overeenstemming bestaat. De echtscheiding op tegenspraak. Dan wordt er een inhoudelijke procedure gevoerd waar de rechter een aantal knopen moet doorhakken. Beide partijen zullen hun standpunten op schrift stellen, middels een verzoek- en verweerschrift waarna een mondelinge behandeling volgt waar de standpunten nog kunnen worden toegelicht. Deze weg kan lang en kostbaar zijn en gaat vaak  gepaard met “ voorlopige voorzieningen”, een procedure waar de rechter gevraagd wordt een aantal maatregelen te treffen voor de duur van de scheidingsprocedure. U kunt hierbij denken aan voorlopige toevertrouwing van de kinderen, een voorlopige alimentatie, het exclusieve gebruiksrecht van de woning.

Tegen een uitspraak in het kader van voorlopige voorzieningen is geen hoger beroep mogelijk; wel is het mogelijk de rechtbank te vragen de voorlopige voorzieningen te wijzigen wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden.

Mediator en advocaat

Omdat wij naast mediator ook advocaat zijn, kunnen wij het verzoekschrift tot echtscheiding voor u opstellen en indienen bij de rechtbank.

De rechtbank zal het verzoek in behandeling nemen en als er kinderen zijn van twaalf jaar of ouder dan kunnen zij een oproep van de rechtbank verwachten. Kinderen kunnen dan in eigen woorden over de situatie met de rechter spreken. Kinderen kunnen echter ook de rechter een briefje schrijven.

Afhankelijk van de drukte bij de rechtbank volgt na ongeveer zes weken de echtscheidingsbeschikking. Een mondelinge behandeling is niet nodig, partijen hoeven derhalve niet bij de rechtbank te verschijnen.

Vervolgens maakt de mediator een akte van berusting / verzoek tot inschrijving, welke door u beide wordt getekend en welke door de mediator samen met de echtscheidingsbeschikking wordt gestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u bent getrouwd. De datum van inschrijving door de ambtenaar van de echtscheidingsbeschikking is de datum waarop de echtscheiding tot stand komt.

Overigens kunt u de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking ook samen bij de burgerlijke stand verzorgen. U rond dan het huwelijk af op eenzelfde wijze als dat het huwelijk begon, te weten met een stap naar de burgerlijke stand. Dit wordt overlegd met de mediator.

Hoofdonderwerpen bij echtscheiding

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn