Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Kinderalimentatie

Als ouder  ben en blijf je financieel verantwoordelijk voor je kind en je bent verplicht bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging en studie van het kind.

Deze verplichting bestaat voor de moeder, de biologische vader, de stiefouder als de kinderen deel uitmaken van het huishouden en voor een niet-ouder die samen met een van de ouders het ouderlijk gezag heeft.

Voor het berekenen van de kosten van kinderen is door de werkgroep alimentatienormen, een werkgroep waarin de rechtbanken en gerechtshoven vertegenwoordigd zijn, een richtlijn Kinderalimentatie gemaakt en aan de hand van deze richtlijn worden de kosten van de kinderen berekend en verdeeld over de draagkracht van onderhoudsplichtigen.

Hoewel het de bedoeling was van de overheid dat iedereen makkelijk inzicht heeft in de kosten en de verdeling hiervan is dit in de praktijk niet eenvoudig. Wij kunnen deze berekeningen voor u verzorgen.

De onderhoudsplicht van de biologische vader en moeder geldt tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Alleen in het geval de jongmeerderjarige (18-21 jaar) zelf in zijn /haar levensonderhoud voorziet kan het zijn dat er geen of slechts een geringe behoefte is aan kinderalimentatie.

Vanaf het moment dat het kind 18 jaar oud is, kan de bijdrage rechtstreeks aan het kind worden betaald. Vaak spreken partijen echter af, als het kind nog thuis woont, dat de bijdrage wordt betaald aan de verzorgende ouder.

Afzien van kinderalimentatie is niet toegestaan. In bijzondere omstandigheden kan het wel zo zijn dat er een bepaalde periode geen kinderalimentatie wordt betaald omdat bijvoorbeeld de woonlasten van de ex partner worden betaald.

Wij kunnen voor u de berekening maken.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn