Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Kinderen

Zijn er kinderen betrokken bij de scheiding dan zal veelal eerst de aandacht op de belangen van de kinderen gericht worden. Tegenwoordig is het ook zo dat een echtscheidingsverzoek pas in behandeling wordt genomen door de rechtbank wanneer partijen een ouderschapsplan hebben opgesteld. Het is van groot belang dat ouders nadenken over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen  Kinderen willen geen verandering, zij willen niet dat u  gaat scheiden en omdat zij in uw beslissing betrokken worden is het van belang dat uw kinderen in het scheidingsproces gehoord worden of beter gezegd een stem krijgen. De advocaat-mediator  kan hierin een rol spelen en / of u doorverwijzen naar een kind- en oudercoach.

Het vertellen aan de kinderen van de op handen zijnde echtscheiding is een belangrijk maar ook moeilijk moment. Het is van belang dit gesprek goed voor te bereiden. Wie zal wat zeggen, maak geen verwijten naar elkaar, het kind is centraal in dit gesprek, kies een veilige omgeving en het juiste moment. Het is het beste als jullie dit gesprek, ook wel  “papaplu gesprek” genoemd samen als ouders doen, vertel de kinderen dat je als partners uit elkaar gaat maar wel samen ouder blijft. De kinderen hoeven niet te kiezen, zij hebben geen schuld aan de scheiding en jullie blijven altijd van ze houden. Dit gesprek kan met de advocaat mediator worden voorbereid.

Graag wijzen wij u nog op de website van Villa Pinedo, www.villapinedo.nl, de plek voor jongeren met gescheiden ouders. Kinderen kunnen hier leren van ervaringen van anderen en anderen met hun eigen verhaal steunen. Jongeren willen volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat en daarmee werken aan een gedragsverandering van ouders in het belang van het kind. Indrukwekkend is ook de brief van Villa Pinedo aan “ alle gescheiden ouders van Nederland

U kunt hier de Brochure “ Uit elkaar …en de kinderen dan?” downloaden.

Hier zult u veel informatie vinden betreffende de scheiding en de kinderen.

In het verleden moest er een beslissing worden genomen omtrent het gezag over de kinderen; tegenwoordig is het zo dat u als ouders ook na echtscheiding in beginsel gezamenlijk gezag houdt. In het ouderschapsplan maakt u vervolgens afspraken hoe u dit gezag zult uitoefenen, waarbij ook heel concrete afspraken omtrent de zorg gemaakt kunnen worden.

Uw advocaat kan een voorbeeld ouderschapsplan verstrekken.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn