Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken vastleggen die zij hebben gemaakt over hun minderjarige kinderen.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders met of zonder gezamenlijk gezag en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Het plan moet ingevolge artikel 815 lid 2 RV in ieder geval omvatten:

  • hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld na scheiding (de zorgregeling)
  • de omgangsregeling
  • hoe je elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke aangelegenheden
  • verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging van de minderjarigen

De advocaat-scheidingsmediator kan een voorbeeld ouderschapsplan op verzoek verstrekken en indien nodig ondersteuning verlenen bij het maken van afspraken voor het ouderschapsplan.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn