Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Pensioen

Ouderdomspensioen

In de Wet Verevening Pensioenrechten van 1 mei 1995 is de wettelijke regeling te vinden voor verevening van het ouderdomspensioen zoals dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt verevend; ieder heeft recht op de helft. Vut-uitkeringen en AOW worden niet verevend.

Het staat partijen vrij om hierover andere afspraken te maken of zelfs geheel af te zien van verevening.  Ook kun je andere jaren laten mee tellen, bijvoorbeeld de jaren voorafgaand aan het huwelijk dat er is samengewoond.

Afwijken kan door dit op te nemen in de huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant. Afzien kan overigens wel fiscale gevolgen meebrengen.

De partner krijgt zijn deel van het pensioen, wanneer de benodigde formulieren binnen 2 jaar na de inschrijving van de scheiding zijn aangemeld (via het mededelingsformulier), rechtstreeks van de pensioenuitvoerder. Het verevende ouderdomspensioen wordt  uitgekeerd vanaf het moment dat het ouderdomspensioen ingaat.

Het deel van ouderdomspensioen dat aan je ex partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang partijen allebei in leven zijn. Als de ex partner overlijdt, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd overlijdt, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen.

Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

Bijzonder partnerpensioen

Voor het partnerpensioen moet eerst in de pensioenregeling worden nagegaan of dit is opgebouwd ( partnerpensioen op opbouwbasis) of op risicobasis is verzekerd (partnerpensioen op risicobasis). In het laatste geval houdt je ex geen recht op partnerpensioen als jij overlijdt. Ook een mix van partnerpensioen o opbouwbasis en op risicobasis komt veel voor.

Als partnerpensioen is opgebouwd dan geldt, anders dan bij het ouderdomspensioen, dat  het gehele partnerpensioen dat tot op de datum van scheiding is opgebouwd toekomt aan de ex partner. Dus ook het gedeelte wat voor het huwelijks is opgebouwd.

Ook hier is het mogelijk bij huwelijkse voorwaarden of convenant iets anders overeen te komen mits de pensioenuitvoerder hiermee instemt. Het afzien van bijzonder partnerpensioen blijft zonder fiscale gevolgen.

Partnerpensioen en alimentatie

Veelal is na scheiding een van de partners voor het inkomen (deels) aangewezen op alimentatie. Bij overlijden van de ex stopt de alimentatie. Als vanaf dat moment partnerpensioen wordt uitgekeerd, kan er wellicht voldoende inkomen zijn. Als het partnerpensioen echter op risicobasis was verzekerd, kan de alimentatiegerechtigde in financiële problemen geraken. Het sluiten van een alimentatieverzekering kan dan wellicht uitkomst bieden.

Pensioenverweer: art.1:153 BW

Pensioenverweer ziet bijvoorbeeld op de verdwijning van het vooruitzicht op partnerpensioen, namelijk wanneer het partnerpensioen op risicobasis bestaat. Dan zal er eerst een voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrenteverzekering, moeten worden getroffen voordat de scheiding kan worden uitgesproken.

Conversie

Ook in geval van conversie wijk je af van de wettelijke regeling. Dit kan slechts op verzoek van beide partijen bij echtscheiding of beeindiging partnerschap en alleen als de pensioenuitvoerder instemt met de conversie.

Het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een pensioenrecht voor de ex partner. Voordeel kan zijn dat je zelf kunt bepalen wanneer het pensioen ingaat, je ben niet meer van je ex afhankelijk. Een nadeel kan zijn dat je het partnerpensioen misloopt.

Als je voor conversie kiest, is het van belang dat je volledig in het eigen onderhoud kunt voorzien.

Meer informatie kun je vinden op www.pensioenkijker.nl

Andere zaken:

  • De echtelijke woning
Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn