Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Kosten & Werkwijze

Gooische Meesters hanteert, afhankelijk van de aard en spoedeisendheid van de zaak, een tarief tussen € 160,-- en € 200,-- per uur ex BTW en 6% kantoorkosten. Het uurtarief is een som van ervaring, specialisme en complexiteit van een zaak. De kantoorkosten zijn ter dekking van algemene kosten, zoals inlichtingen uit het Handelsregister, kopieerkosten, kosten van aangetekende post en de kosten van uitvoering van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Gefinancierde rechtshulp

Vaak is het nog onbekend dat mensen uit ieder inkomensniveau een advocaat in de arm kunnen nemen. Bij een lager inkomen wordt vaak een (groot) deel van de kosten voor rechtshulp vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemt men ook wel pro deo of een toevoeging.
Ook mensen die gefinancierde rechtshulp zoeken kunnen bij ons terecht. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Wij zullen u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer informatie over gefinancierde rechtshulp en inkomensgrenzen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt ook eerst voor een doorverwijzing contract opnemen met het Juridisch Loket (tel: 0900-8020).

Qua werkwijze hebben wij een breed en kundig netwerk van professionele dienstverleners met wie wij regelmatig samenwerken. Dan kunt u denken aan notarissen, fiscalisten, accountants, pensioendeskundigen etc. De inschakeling van deze dienstverleners vindt uiteraard steeds in voorafgaand overleg met u plaats.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn