Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Echtscheiding en Mediation

Hoe eenvoudig het is om in het huwelijk te treden, vaak gepaard met een groot feest en  in ieder geval grote vreugde, hoe anders kan dat zijn bij de ontbinding van datzelfde huwelijk.

Een echtscheiding kan echter ook eenvoudig zijn wanneer over de gevolgen van de scheiding overeenstemming bestaat.

Een echtscheiding kan immers op diverse manieren plaatsvinden:

  1. Op basis van een eenzijdig verzoek / scheiding op tegenspraak
  2. Op basis van een gemeenschappelijk verzoek
  3. Op basis van mediation

1. Op basis van een eenzijdig verzoek / scheiding op tegenspraak

Een van de twee partijen besluit tot echtscheiding en de ander wil daar niets van weten. Of misschien wel maar dan in ieder geval niet overleggen. In dat geval zal het niet mogelijk zijn de scheiding te regelen met een gezamenlijke advocaat. Ieder zal dan een eigen advocaat kunnen inschakelen. De advocaat zal dan de standpunten van de client(e) voorleggen aan de rechtbank middels een eenzijdig verzoekschrift. De andere partij kan daarop reageren. Meestal komt er na schriftelijke uiteenzetting van de standpunten een mondelinge behandeling (een zitting) waarna de rechtbank zal beslissen. In dit hele proces wordt je bijgestaan door je eigen advocaat. Overigens is het gedurende het gehele proces – vanaf de intake tot het moment dat de rechter een beslissing heeft genomen – nog mogelijk om alsnog, zonodig via de advocaten, met elkaar in overleg te treden en wanneer het overleg tot overeenstemming leidt, zal dat de procedure veranderen.

2. Op basis van een gemeenschappelijk verzoek

Wanneer je het samen eens bent over de gevolgen van de echtscheiding dan kun je samen een advocaat inschakelen. De advocaat kan begeleiden bij het maken en vastleggen van de afspraken. Zijn er kinderen dan zullen afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan en veelal zullen verdere afspraken worden opgenomen in een convenant.

De advocaat zal vervolgens middels een gemeenschappelijk verzoek de rechtbank vragen het huwelijk te ontbinden.

Overigens kan het ook voorkomen dat iedere partij een eigen advocaat heeft en dat toch een convenant wordt gemaakt en de rechtbank via een gemeenschappelijk verzoek wordt gevraagd het huwelijk te ontbinden. Ieder wordt dan bijgestaan door zijn / haar eigen advocaat.

3. Op basis van mediation

Mediation is geen relatietherapie maar een vorm van conflictbemiddeling waarbij u onder begeleiding van een mediator tot een oplossing van uw probleem probeert te komen.

Bij mediation staan partijen niet tegenover elkaar maar naast elkaar. Hoewel de scheiding misschien voor een van de partijen nog een of meerdere stappen te vroeg is, bestaat bij beide de intentie om – als het dan toch moet -  te overleggen omtrent de gevolgen van de scheiding en te onderhandelen over een oplossing Ieder heeft er baat bij een zogenaamde vechtscheiding te voorkomen. De mediator oordeelt niet maar helpt u beide om een oplossing te vinden.

Wanneer je niet beroepsmatig te maken hebt met scheidingen, komt er tijdens een scheidingsproces veel op je af en dat terwijl je juist met je emoties in een soort achtbaan terecht bent gekomen. Het is juist daarom van belang dat je alle informatie krijgt aangereikt die nodig is om de juiste beslissing te kunnen nemen.

Dit is een van de taken die wij als advocaat scheidingsmediator hebben Wij zorgen dat u over de informatie beschikt die nodig is om afspraken te maken.  Wij kunnen u ook informeren over de wijze waarop een rechter tegen bepaalde zaken aan kijkt.

Is er specialistische informatie nodig van bijvoorbeeld een accountant, fiscalist, belastingadviseur, notaris, kind- of oudercoach of pensioendeskundige dan beschikken wij over een netwerk voor doorverwijzingen.

Wij zullen dus als mediator zorgen voor de juridische kaders waarbinnen u zelf de beslissingen neemt.

Soms is het in het begin even doorbijten om met de andere partij in gesprek te gaan maar de ervaring leert dat het vaak goed werkt. En juist bij echtscheidingen en andere familierecht gerelateerde situaties heeft u er belang bij dat u na de oplossing van het conflict nog met elkaar overweg kunt. En de kans dat dat lukt wordt groter als u samen naar een oplossing zoekt.

Meer over Echtscheiding en Mediation

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn