Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het opnemen van een concurrentiebeding niet meer is toegestaan, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een dergelijk beding noodzakelijk maken. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder motivering is nietig.

Het is aan de werknemer om zich tot de rechter te wenden indien hij van mening is dat de gehanteerde motivering een concurrentiebeding niet (langer) noodzakelijk maakt. Ook kan de werknemer zich tot de rechter wenden indien hij meent dat hij door het beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het belang van de werkgever bij het beding.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn