Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

De ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks wordt omgezet in een vast contract. De aanpassing van de ketenregeling gaat per 1 juli 2015 in.
Onder de huidige ketenregeling kan een tijdelijk contract tweemaal worden verlengd (dus maximaal drie tijdelijke contracten), zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomsten niet meer is dan 3 jaar. Bij een onderbreking tussen twee overeenkomsten van meer dan drie maanden moet men opnieuw gaan tellen. Wanneer de werkgever binnen deze grenzen blijft, eindigen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd steeds automatisch.

De ketenregeling houdt in dat een tijdelijk contract nog steeds tweemaal kan worden verlengd, maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden. Kortom, het laatste tijdelijke contract wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd indien a) dat contract het vierde contract in de keten is, of b) de totale duur van de tijdelijke contracten meer dan twee jaar bedraagt.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn