Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Loondoorbetaling

Overeenkomstig de huidige wettelijke regeling kan de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten indien het niet-werken van de werknemer voor rekening van de werkgever komt. Bij cao kan deze uitsluitingstermijn onbeperkt worden verlengd. De regering is van mening dat hierdoor oneigenlijk gebruik van oproepcontracten kan worden gemaakt. Om dit tegen te gaan, wordt de mogelijkheid om bij cao van deze zes maanden termijn af te wijken per 1 januari 2015 aanzienlijk beperkt. Uitsluiting bij cao van de loondoorbetalingsverplichting is alleen nog mogelijk voor in de cao te bepalen functies mits sprake is van incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang.

Verder is de regering voornemens het gebruik van nul urencontracten in de zorgsector helemaal te verbieden. Per ministeriële regeling kan ook in andere sectoren het gebruik van nul urencontracten worden verboden.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn