Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Adoptie

Door adoptie wordt u officieel familie van uw adoptiekind en u neemt de opvoeding en verzorging over van de biologische ouders. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Geadopteerden krijgen de achternaam van de adoptieouders.

Uw adoptiekind kan uit Nederland komen maar ook uit het buitenland.

Niet iedereen komt in aanmerking voor adoptie. Er zijn immers voorwaarden aan verbonden.

Adoptie Nederlands kind

Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder, dit noemen we eenouderadoptie of partneradoptie. Dit is adoptie door 1 persoon, meestal de nieuwe partner van de vader of moeder van het kind.
Om voor partneradoptie in aanmerking te komen moet de partner tenminste 3 jaar voordat het verzoek bij de rechtbank wordt ingediend samenleven met de wettelijke ouder en tenminste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Deze laatste voorwaarden geldt niet voor adoptie door duomoeders.
Hebben 2 vrouwen een relatie en krijgt een van de vrouwen een kind dan kan de partner van de moeder voor of na de geboorte van het kind een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank.

Adoptie van een kind uit het buitenland

Voor adoptie van een kind uit het buitenland heeft u een beginseltoestemming nodig om aan de adoptieprocedure deel te nemen. Uit de toestemming blijkt dat de Nederlandse overheid u geschikt acht om een buitenlands kind te adopteren.
Verder gelden er voorwaarden zoals onder meer leeftijd, u mag niet ouder zijn dan 46 jaar bij aanvang procedure, u en uw partner moeten toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem en het leeftijdsverschil met het kind mag niet groter zijn dan 40 jaar.. U moet garant staan voor de kosten van verzorging van het kind en bereid zijn het kind alle noodzakelijke medische behandelingen te geven.
U moet er rekening mee houden dat de gehele procedure een lange tijd in beslag kan nemen.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn