Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Ontzetting / Ontheffing

Het gezag over uw kind eindigt als het kind 18 jaar wordt of voor die tijd trouwt. U kunt het gezag echter ook kwijtraken als u niet in staat bent om uw kind te verzorgen en op te voeden of als u uw kind slecht behandelt; de rechter kan u ontheffen van het gezag. Dit gebeurt alleen als het in het belang van het kind geacht wordt. Meestal krijgt Bureau Jeugdzorg dan het gezag. U hebt weliswaar niets meer te zeggen over uw kind, maar u wordt wel zoveel mogelijk bij het kind betrokken. Uw kind zal worden opgevoed in een tehuis of pleeggezin.
Ontheffing kan niet op verzoek ouders worden uitgesproken. Verzoekers kunnen zijn de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie en tot slot pleegouders na een geslaagde blokkade, 1:253s BW.

Ontzetting kan op verzoek van de andere ouder, bloedverwant, Raad voor de kinderbescherming, Openbaar Ministerie of pleegouder. Dit is een nog zwaardere maatregelen dan ontzetting en kan worden uitgesproken wanneer u uw kind bijvoorbeeld ernstig verwaarloost of mishandelt. De maatregel is niet vrijwillig.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn