Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Vervangende toestemming paspoort / identiteitskaart /

Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Bijschrijvingen van een kind in het paspoort van de ouders zijn niet meer geldig en voor kinderen vanaf 14 jaar geldt dat zij vanwege de identificatieplicht een eigen paspoort of identiteitskaart nodig hebben.

Minderjarigen vallen onder het gezag van hun ouders en hebben toestemming nodig voor rechtshandelingen. Wanneer er voor de minderjarige een paspoort aangevraagd moet worden is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Bij gebreke van deze toestemming kan de aanvraag voor een paspoort niet worden goedgekeurd. Het kind of de ouder kan dan vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van uw kind onder valt.. Kinderen boven de 16 jaar kunnen zelfstandig met behulp van een advocaat een verzoek tot vervangende toestemming indienen; kinderen onder de 16 jaar kunnen dit verzoek niet zelf indienen maar zullen zich kunnen laten vertegenwoordigen door de andere ouder of persoon die gezag uitoefent.

Toestemming voor de identiteitskaart is vereist tot 12 jaar. 

Meereizen kind met ouder met andere achternaam. Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind en reist u samen met uw minderjarige kind buiten het Schengengebied houdt er dan rekening mee dat er gecontroleerd wordt of er daadwerkelijke een ouder-kindrelatie is!
Het is verstandig de ouder die niet meereist een toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarig kind naar het buitenland te laten tekenen. Ook als de minderjarige met familie of vrienden reizen eisen sommige landen een toestemmingsverklaring van beide ouders.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn