Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Verhuizen. En de kinderen?

Na beëindigen van een huwelijk of samenleving krijgt een minderjarig kind woonplaats bij één van de ouders (hoofdverblijfplaats). Als de ouder waar het kind zijn / haar hoofdverblijfplaats heeft samen met het kind wenst te verhuizen en deze verhuizing kan van invloed zijn op de omgang met de andere gezaghebbende ouder dan is hiervoor toestemming nodig van de andere ouder. De toestemming is niet vereist als de andere ouder geen gezag heeft. Het recht op omgang blijft dan wel bestaan.
Komen de ouders hier onderling of met een mediator niet uit dan kan de rechter gevraagd worden (art. 1:253a BW) om vervangende toestemming te verlenen voor de gewenste verhuizing. De rechter zal hierbij een belangenafweging maken.
Centraal staat daarbij het belang van het kind. Maar ook de belangen van de ouders dienen meegewogen te worden.
Er is veel jurisprudentie over verhuizen met een kind en hieruit volgt dat onder meer van belang is:

  • de noodzaak van verhuizen
  • een goede voorbereiding van de verhuizing / hoe ziet het leven er na de verhuizing uit
  • de mogelijkheid van contact tussen andere ouder en kind na verhuizing
  • de mate waarin ouders in staat zijn te overleggen.
  • Het belang van de ouder een nieuw leven in te richten
  • Betrokkenheid bij opvoeding
Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn