Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Ontbinding geregistreerd partnerschap

 

De grond voor ontbinding van het geregistreerd partnerschap is, evenals bij een huwelijk, dat het partnerschap duurzaam is ontwricht.
Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk.   Een belangrijk verschil met het huwelijk betreft de familierechtelijke betrekkingen met kinderen. Als een kind uit een huwelijk wordt geboren, bestaan er van rechtswege familierechtelijke betrekkingen. Bij de geboorte van een kind gedurende het geregistreerde partnerschap ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind. Om familierechtelijke betrekkingen met de man te doen ontstaan moet er eerst erkenning door de man van het kind plaatsvinden. Dat kan ook al voordat het kind wordt geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van erkenning op. Het kan ook op een later moment.
De familierechtelijke betrekking is wat anders dan het gezag.  Is het kind geboren uit een relatie van geregistreerd partnerschap dat hebben de ouders (juridische vader, dwz na erkenning) op grond van 1:253a BW van rechtswege ouderijk gezag  en de moeder en een derde hebben gezamenlijk gezag op grond van artikel 1:253sa BW, tenzij het kind door een ander is erkend.
Als je het gezag over een kind hebt ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Beëindiging  van het partnerschap hoeft echter niet hetzelfde te zijn als bij een scheiding omdat dit in sommige gevallen ontbinding niet via de rechter hoeft. Bestaat er overeenstemming en heeft u geen minderjarige kinderen dan kan het partnerschap immers eenvoudig en buiten de rechter om worden ontbonden. U heeft  wel een advocaat of notaris nodig voor het maken van een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt ontbinden. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld alimentatie en pensioen.

Heeft u wel minderjarige kinderen dan moet ontbinding van uw geregistreerd partnerschap plaatsvinden via de rechter. De procedure start met een verzoekschrift waarbij een ouderschapsplan wordt gevoegd. De procedure is hetzelfde als bij een echtscheiding.

En evenals bij een echtscheiding moet de overeenkomst of de beschikking binnen 3 maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas na inschrijving is de ontbinding definitief.

Ben je het niet eens over de gevolgen van de ontbinding dan kan de ontbinding wel meer dan een jaar duren. Is er onenigheid over bepaalde zaken die echter niet zo lang kunnen wachten dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. De rechter neemt een voorlopige beslissing over zaken waarover jullie het niet eens kunnen worden.

Natuurlijk kan een advocaat-scheidingsmediator met u nagaan of u via mediation tot een oplossing kunt komen.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn