Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Beëindiging van een samenleving

Een samenlevingsrelatie kan zonder voorwaarden op ieder moment beëindigd worden. Is er echter een samenlevingscontract dan kunnen daar bepalingen in staan die aangeven hoe het contract ontbonden kan worden en welke zaken er geregeld moeten worden. Meestal vindt beëindiging van het samenlevingscontract plaats door middel van een aangetekende brief aan de andere partner. Hiervoor is dus niet, zoals bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, een procedure bij de rechtbank nodig. Ook kan dit zonder advocaat.
Maar vaak spelen er ook andere dingen die nog geregeld moeten worden. Denk daarbij aan de verdeling van de gezamenlijke woning of van een gezamenlijke bankrekening. Anders dan bij een huwelijk bestaat er geen wettelijke verplichting om uw ex-partner na beëindiging van de relatie te onderhouden, tenzij u dit bent overeengekomen.
Ook anders dan bij een huwelijk is dat ouders niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben. Dit moet worden aangevraagd. Zijn er minderjarige kinderen dan bent u wel wettelijk verplicht afspraken te maken omtrent de opvoeding en verzorging, de kosten van de kinderen en de wijze waarop u elkaar als ouder raadpleegt en informeert. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De verplichting tot kinderalimentatie is er ook als u geen ouderlijk gezag heeft of als u de kinderen niet heeft erkend. Ook zelfs als er geen contact is met het kind. De verwekker of biologische vader is altijd onderhoudsplichtig. De vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie gebeurt op dezelfde manier als bij een scheiding.

In veel samenlevingsovereenkomsten is bepaald of partners voor elkaar pensioen gaan opbouwen en hoe dit moet worden verdeeld bij beëindiging van de relatie. De Wet Verevening Pensioenrechten is niet van toepassing bij samenwoners, tenzij partijen dit zijn overeengekomen.

Kom je er samen niet uit afspraken te maken over de gevolgen van de beëindiging van de samenleving dan zul je verschillende procedures moeten voeren. Bij een scheidingsprocedure kun je diverse verzoeken die betrekking hebben op de verbroken relatie in een procedure aan de rechter voorleggen. Maar igv beëindiging samenleving zul je bijvoorbeeld voor kinderalimentatie een verzoekschrift procedure moeten voeren maar voor verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen geldt weer de dagvaardingsprocedure.
Vaak is het maken van een samenlevingscontract gepaard gegaan met het maken van een testament. Misschien verstandig om hier ook naar te laten kijken.

Hoewel het dus geen vereiste is, is het inschakelen van een advocaat voor het ontbinden van een samenlevingscontract en het regelen van de gevolgen van het verbreken van de samenleving wel aan te raden. Is er overleg mogelijk dan kan de advocaat voor u beide een overeenkomst / convenant maken waarin de afspraken over bijvoorbeeld woning, bankrekening en kinderen zijn geregeld.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn