Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Ontkenning vaderschap

Ontkenning kan door drie partijen: vader, moeder, kind.

De moeder kan onder bepaalde voorwarden ontkennen dat de wettelijke echtgenoot de vader van haar pasgeboren kind is. Dat kan als hij niet de biologische vader van het kind is. Is de man overleden dan geldt als hoofdregel dat de overleden echtgenoot van de moeder wel de vader van het kind is als hij nog geen 306 dagen voor de geboorte van het kind is overleden. Dit is zelfs het geval als de moeder inmiddels hertrouwd is.

De moeder kan door middel van de akte van ontkenning van het vaderschap zelfs voor de geboorte van een kind, bij de geboorteaangifte of na de geboorte de ontkenning van het vaderschap bewerkstelligen. De moeder moet wel een akte voor de ontkenning van het vaderschap binnen een jaar na de geboorte van het kind aanvragen.

Een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap moet door de vader worden gedaan binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is. Een verzoek van de moeder moet worden gedaan binnen een jaar na de geboorte van het kind. Een verzoek van het kind moet worden gedaan binnen drie jaar nadat hij bekend is geworden dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Is dat terwijl hij minderjarig is, dan heeft hij na zijn meerderjarig worden nog drie jaar de tijd.

Nadat de beschikking van de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het vaderschap geacht nooit gevolg te hebben gehad. Heeft de vader in de tussenliggende tijd kosten gemaakt aan opvoeding en verzorging dan heeft hij echter geen vordering tot teruggave.

Ontkenning door de vader of de moeder is niet mogelijk wanneer de man voor het huwelijk kennis heeft gehad van het feit dat zijn aanstaande vrouw zwanger was. Ook wanneer de man heeft ingestemd met de daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad kan ontkenning van het vaderschap door vader of moeder niet meer plaatsvinden.

De akte voor de ontkenning van het vaderschap is een door de gemeente geregistreerde verklaring van de moeder waarin zij ontkent dat haar overleden wettelijke echtgenoot de vader is van haar pasgeboren kind. De ontkenning werkt terug tot de geboorte en moet binnen een jaar nadat de wettelijke echtgenoot is overleden worden aangevraagd bij de gemeente waar het kind is geboren.

De moeder moet aan de volgende voorwaarden voldoen om een akte van ontkenning vaderschap te kunnen afleggen:

  • de moeder is in bezit van de overlijdensakte van de wettelijke echtgenoot en de geboorteakte van het kind
  • de moeder kan zich legitimeren
Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn