Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Vervangende toestemming erkenning kind

Tussen de man en een kind bestaat automatisch een familierechtelijke betrekking wanneer het kind is geboren binnen het huwelijk van de man en de moeder. Daar is geen erkenning voor nodig en dit geldt dus ook als de man niet de biologische vader is van het kind maar het kind wel wordt geboren binnen het huwelijk van de moeder en de man.

Is er geen huwelijk dan is de biologische vader volgens de wet geen juridische vader van het kind. Omdat er steeds vaker kinderen worden geboren buiten het huwelijk is de mogelijkheid van erkenning in de wet opgenomen, zodat de man ook buiten huwelijk juridisch ouder kan worden. Erkenning is ook bij een geregistreerd partnerschap nodig om juridisch ouder te worden.

Erkenning van een kind kan door een man maar ook door een duo moeder of nieuwe partner van de vrouw.
Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn. Er is schriftelijke toestemming vereist van de moeder als het kind jonger is dan 12 jaar en als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf ook toestemming geven.

Veelal zullen ongehuwde stellen die samen een kind krijgen of hebben gekregen een akte van erkenning laten opmaken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, artikel 1:203 BW. Een notariële akte kan ook een akte van erkenning zijn.
De erkenning kan plaatsvinden voor de geboorte, bij aangifte of na de geboorte. De erkenning heeft geen terugwerkende kracht.

Uit artikel 1:204 BW volgt dat als moeder en / of kind deze toestemming niet willen verlenen, onder bepaalde voorwaarden vervangende toestemming aan de rechter kan worden gevraagd.

  • Er mogen bijvoorbeeld niet al 2 ouders zijn.
  • Erkenning is ook niet mogelijk door een man die niet met de moeder mag trouwen vanwege een bepaalde mate van bloedverwantschap.

Door de erkenning komt tussen de erkenner en het kind een familierechtelijke betrekking tot stand. Hierdoor wordt het kind erfgenaam van de erkenner, heeft het recht op onderhoud of alimentatie, kan het kind de geslachtsnaam van de man krijgen alsook de nationaliteit en kan het kind ook onder het gezag van de man komten te staan. Erkenning brengt dus rechten, maar ook verplichtingen.
Het belang van de erkenner bij de totstandkoming van een familierechtelijke betrekking kan echter niet zo zwaar wegen dat de belangen van de vrouw bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind worden geschaad als de toestemming zou worden vervangen. Er is sprake van schade als er ten gevolge van de erkenning voor het kind reële risico’s zijn dat het wordt belemmerd in een evenwichtige sociaal – psychologische en emotionele ontwikkeling. De rechter zal bij een verzoek tot vervangende toestemming altijd een belangenafweging maken.

Door erkenning van het kind ben je nog geen wettelijke vertegenwoordiger. Daarvoor moet eerst het ouderlijk gezag worden aangevraagd. Met het ouderlijk gezag kunnen beslissingen worden genomen over de opvoeding en verzorging van het kind. Ook mag je dan het vermogen van het kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van het kind.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn